Search

Archive for April 4th, 2006

Prògram 16

Posted by micheal on April 4th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast #16 fhaighinn an seo. (Click here to download our sixteenth program.) Anns a’ phrògram seo, tha sinn a’ cèilidh air Beathag Mhoireasdan a rugadh ‘s a thogadh ann an Ùig air Eilean Leòdhais. Tha sinn a’ bruidhinn air mar a tha beatha nuair a bha i òg, na h-obraichean a bh’aig a’ […]