Search

Archive for April, 2006

Prògram 17

Posted by micheal on April 26th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast #17 fhaighinn an seo. (Click here to download our seventeenth program.) Ah, a’ cabadaich! Sin na tha Liam agus Micheal a’ deanamh an turas seo – bruidhinn mu dheidhinn an Earraich, gàrraidhean, agus rudeigin a tha caran connspaideach bhos a seo o chionn mios – ceist nan inimrich. Dè tha dol anns […]

Prògram 16

Posted by micheal on April 4th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast #16 fhaighinn an seo. (Click here to download our sixteenth program.) Anns a’ phrògram seo, tha sinn a’ cèilidh air Beathag Mhoireasdan a rugadh ‘s a thogadh ann an Ùig air Eilean Leòdhais. Tha sinn a’ bruidhinn air mar a tha beatha nuair a bha i òg, na h-obraichean a bh’aig a’ […]