Search

Archive for March, 2006

Prògram 15

Posted by micheal on March 28th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast #15 fhaighinn an seo. (Click here to download our fifteenth program.) Tha sinn air ais ’sa phrogram seo, le ceòl ùr, agus cuspair a tha gu math inntinneach, gu h-àraid ma tha thu dèidheil air ceòl Gàidhlig a tha tighinn à Alba Nuadh! Tha sinn a’ bruidhinn ri Annag Landin air an […]

Prògram 14

Posted by micheal on March 12th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast #14 fhaighinn an seo. (Click here to download our fourteenth program.) Mu dheireadh thall! Eadar trioblaidean coimpiutaireachd agus laithean trang, tha sinn air an ath-phrògram a chur ri chèile. Nach gabh sibh ar leisgeul nach eil an ceòl àbhaisteach ann aig toiseach a’ phrògram, oir chan eil na h-uidheaman aig Ed buileach […]