Search

Archive for February, 2006

Mealaibh Ur Naidheachd!

Posted by liam on February 26th, 2006

Tha sinn a’ faicinn gun robh ar caraid Gillebrìde MacIlleMhaoil, a bhios a’ fuireach anns an Spàinn, air ais ann an Albainn airson “Celtic Connections” ann an Glaschu am mìos sa chaidh. Sheinn e còmhla ri seinneadairean eile à Uibhist (a Tuath agus a Deas): Julie Fowlis, Mairead Callan agus Màiri NicAonghais. ’S mòr am […]

Prògram 13

Posted by micheal on February 20th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast #13 fhaighinn an seo. (Click here to download our thirteenth program.) ‘Sa phrògram seo, tha sinn a’ toirt sùil air rudeigin a th’air tachairt sna naidheachdan – an ùpraid a dh’èirich nuair a loisg an t-iar-cheann-suidhe, Dick Cheney, gu tubaisteach, air a charaid Harry Wittington nuair a bha iad a’ sealg. Tha […]

Prògram 12

Posted by micheal on February 6th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast #12 fhaighinn an seo. (Click here to download our twelfth program.) Tha sinn air dusan prògram a chur a-mach a-nist – agus mòran taing airson èisdeachd agus sgrìobhadh thugainn! Tha sinn a’ bruidhinn an turas seo mu dheidhinn fìor sheann leabhraichean agus leabhraichean ‘sa Gàidhlig nach eil cho sean sin ach a […]