Search

Archive for January, 2006

Prògram 11

Posted by liam on January 23rd, 2006

Gaelcast interviews Skye bàrd Aonghus Dubh MacNeacail and discusses Gaelic poetry in Scotland and abroad.

Prògram 10

Posted by micheal on January 9th, 2006

Faodaidh sibh Gaelcast #10 fhaighinn an seo. (Click here to download our tenth program.) Tha sinn a’ bruidhinn air leabhraichean an turas seo air Gaelcast, agus mu dheidhinn iomart a tha dol air adhart ann an Alba – ‘s dòcha nach cuala sibh mu dheidhinn Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig, agus an obair mhath a tha […]