Search

Archive for December 29th, 2005

An Naoidheamh Prògram – the Ninth Program

Posted by micheal on December 29th, 2005

Faodaidh sibh Gaelcast #9 fhaighinn an seo. (Click here to download our ninth program.) Seo dhuibh, a chàirdean, ar naoidheamh prògram – prògram na Nollaig. Tha sinn a’ toirt dhuibh beagan fiosrachaidh mu thachartas dhan deach sinn aig toiseach na mios – coiseachd na Nolliag, a ghabh àite ann am baile Alexandria, a tha gu […]