Search

Archive for December 12th, 2005

An t-Ochdamh Prògram / The Eighth Program

Posted by liam on December 12th, 2005

Faodaidh sibh Gaelcast #8 fhaighinn an seo. (Click here to download our eighth program.) Sa phògram seo, tha sinn a’ toirt sùil air dà fhèis a tha gu math inntinneach. Nuair a bha sinn a’ bruidhinn ri Alan MacColla à Lochaber aig àm a’ Mhòid am bliadhna, thug esan iomradh air fèis pìobaireachd a tha […]