Search

Archive for the 'Site' Category

Ceud Mìle Fàilte dhan Chiad Mhìle Aoigh

Posted by liam on August 4th, 2006

Thàinig tuilleadh na 1,000 aoigh fa leth gu Gaelcast anns an Iuchair — an àireamh as motha a bha againn riamh agus dùbailt am meud a bha againn aig toiseach na bliadhna. Thug 1,062 neach-cèilidh sùil air na duilleagan agus dh’èisd 207 duine ri Gaelcast 21 agus 136 ri Gaelcast 22. Anns a’ Ghearran, fhuair […]