Search

Archive for the 'Site' Category

Prògramman Ùra — New Programs

Posted by liam on September 20th, 2009

As deaghaidh uair a bha ro-fhada, agus sinne ro-thrang ag obair agus ag ionnsachadh, bidh sgioba Gaelcast a’ tighinn air ais a dh’aithghearr le sreath ùr de phrògramman ann an nòs ùr. “Bhideo” a bhi ann, agus gheibhear filmichean agus podcraolaidhean agus dealbhan agus sgrìobhadh air an làrach-lìn againn. After a long, work and school-enforced […]

Cothrom a Choinneachadh ri Gaelcast

Posted by liam on February 10th, 2007

Ma ‘s ann an Virginia a bhiodh sibh aig toiseach a’ Mhàirt, bithidh cothrom agaibh a choinneachadh ri Gaelcast aig deireadh seachdainn tumaidh na Gàidhlig faisg air Richmond. If you’ll be in Virginia at the beginning of March, you’ll have an opportunity to meet with Gaelcast at a Scottish Gaelic immersion weekend near Richmond. Thèid […]

Last chance on the Gaelic book sale

Posted by eideart on December 28th, 2006

I’m going to keep the Gaelic book sale open for another week. Starting in the new year we are going to make the books available as prizes for the Gaelcast Trivia Contest. http://www.gaelcast.com/books/ We still do not have a winner for the question from Program 27, so as a special offer I will give TWO […]

Nollaig Chridheil

Posted by liam on December 24th, 2006

Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ùr bho sgioba Gaelcast chun a h-uile duine! Merry Christmas and a Good New Year from the Gaelcast team to everyone! Is lèir dhomh tulach, is leir dhomh tràigh, Is lèir dhomh ainglean tighinn air snàmh. Is lèir dhomh calaman, cuimir, caon, Tighinn le caomh is càirdeas duinn. I see […]

Gaelic Book and Video Yard Sale

Posted by eideart on November 5th, 2006

Gaelcast studios is having a book and video sale to help free up some extra space in our already cramped studio space. I’ve put up a page with a list of what I have available. If you have any questions or would like to buy something, you can contact me at books@gaelcast.com. I can take […]

Gaelcast: Bliadhna a Dhà

Posted by liam on September 11th, 2006

Uill, a chàirdean, tha sinn dìreach air ais bhon Mhòd Naiseanta Aimearagaidh ann an Ligonier, Pennsylvania. Bha mòran spòrs ann, mar is àbhaist, ach fìor-bheagan de chadal! Well, friends, we’re just back from the U.S. National Mòd in Ligonier, Pennsylvania. There was plenty of fun there, as usual, but very little sleep! Bha Beathag Mhoireasdan […]