Search

Archive for the 'podcasts' Category

Prògram 32

Posted by micheal on May 30th, 2007

Faodaidh sibh Gaelcast 32 fhaighinn an seo. (Click here to download our 32nd program.) A Chàirdean, Airson toiseach an t-Samhraidh a chomharrachadh, tha sinn a’ toirt dhuibh ceòl bho’n chòmhlan ciùil bho Dhartmouth, Alba Nuadh, ris an canar “The Urban Surf Kings”. Thoiribh sùil air an làrach lìn aca, http://www.urbansurfkings.com/ agus cuideachd, http://www.myspace.com/urbansurfkings, far am […]

Beag is beag eile

Posted by micheal on May 24th, 2007

Faodaidh sibh an darna Beag is Beag! fhaighinn an seo. (Click here to download the second Beag is Beag!) Mìcheal MacAoidh an seo, a chàirdean, agus tha mi a’ cur iris eile de Bheag is beag! mu’r coinneamh an seo. ‘S an iris seo, chan eil ann ach mi fhèin, agus tha mi air an […]

Gaelcast: Beag is Beag!

Posted by liam on May 4th, 2007

Faodaidh sibh Beag is Beag! fhaighinn an seo. (Click here to download Beag is Beag!) Fàilte gu Beag is Beag! prògram ùr aig Gaelcast a bhios nas goiride na Gaelcast fhèin. Chuireadh sinn Beag is Beag! a-mach eadar na prògramman mòra aig Gaelcast agus nuair a bhiodh fiosrachadh neo naidheachd am bu chòir dhuinn a […]

Prògram 31

Posted by micheal on April 23rd, 2007

Faodaidh sibh Gaelcast 31 fhaighinn an seo. (Click here to download our 31st program.) Cuspair car trom an turas seo, a chàirdean – seachdain air ais, chaidh dà dheug air fhichead duine a mharbhadh ann an Bhirginia le duine a bha, mar a tha fios againn a-nis, a’ fuiling le tinneas inntinn, agus a bha […]

Gaelcast 30

Posted by liam on April 7th, 2007

Faodaidh sibh Gaelcast 30 fhaighinn an seo. (Click here to download our 30th program.) Tha sinn air ais ris mu dheireadh ‘s mu dheaghaidh ris an deicheamh prògram air fhichead againn. Tha sinn duilich gun robh sinn air falbh cho fada ach bha sinn trang agus ro-thrang bho thoiseach na bliadhna! We’re back at last […]

Prògram 29

Posted by micheal on February 7th, 2007

Faodaidh sibh Gaelcast 29 fhaighinn an seo. (Click here to download our 29th program.) Fàilt’ air ais, a chàirdean! ‘S a phrògram seo, tha sinn a’ bruidhinn air iomadach rud, agus tha pìos ann a tha sinn cinnteach gun còrd ruibh. Tha sinn a’ beachdnachadh air naidheachdan an turas seo, naidheachdan mar a chluinneas sibh […]