Search

Archive for the 'podcasts' Category

Gaelcast Air Skype: Wikileaks

Posted by liam on July 27th, 2010

Tha sinn a’ craoladh programman beaga tron Skype a-nise! Sin a’ cheud còmhraidh eadar Liam agus Micheal air Skype, air a chlàradh le Call Recorder. Tha Micheal ag innse dhuinn beagan mu dheidhinn aithris a thug e dhan BhBC mu Wikileaks agus an fhiosrachaidh a leig iad a-mach mu dheidhinn a’ chogaidh ann an Afghanistan.

Mac Bheatha, Rìgh na h-Alba

Posted by liam on May 24th, 2010

MacBeth – villain or not-so-villainous? An excerpt from Mac-Talla

Fluent Dysphasia … diochuimhneachadh Beurla!

Posted by liam on May 18th, 2010

Sgannan ùidheil à Eirinn … Fluent Dysphasia Atom.com: Funny Videos | Short Films | Existential Crisis Saoil gum biodh an naidheachd seo math nan robh e suidhichte ann an Glaschu? Agus Gàidhlig air a cur an àite Gaeilge?

Agallamh còmhla ri Rhoda agus Cathy Ann

Posted by liam on March 21st, 2010

Nuair a bha sinn aig a’ Mhòd ann an Ottawa an uiridh, bha cothrom againn bhruidhinn ri Rhoda Nic Risnidh agus Cathy Ann Nic-a-Phì. Tha sibh eòlach orra, tha sinn cinnteach. Tha Rhoda, a chaidh a breith ‘s a togail anns na Hearadh, ainmeil mar thidsear na Gàidhlig air feadh Ameireaga a Tuath. Tha Cathy […]

Micheal agus Hige-Haige

Posted by liam on December 14th, 2009

Tha Micheal a-nise ag innseadh naidheachd dhuinn – naidheachd mu Hige-Haige … seo a’ cheud phàirt.

Sgeulachd ri taobh a’ ghealbhain

Posted by liam on November 28th, 2009

Tha sinn aig Gaelcast gu math dèidheil air sgeulachdan, agus tha sinn a’ creidsinn gu bheil naidheachdan agus beul-aithris anabarrach cudthromach ann an cultar nan Gàidheal, agus culturan eile. Seo sgeul a chaidh a chlàradh ri taobh a’ ghealbhain ann an taigh Liam. We at Gaelcast are very fond of traditional stories and storytelling, and […]